Siirry suoraan sisältöön

Coronapandemin har påverkat missbrukar- och mentalvårdstjänsternas verksamhet år 2020

Undantagstillståndet som orsakats av coronapandemin och de därtill hörande begränsningarna samt stängningen av verksamheter har påverkat antalet klienter, arbetsinsatsen och kostnaderna inom missbrukar- och mentalvårdstjänsterna. Under coronapandemin tvingades man utvidga en del av tjänsterna och ta i bruk nya tjänster, såsom olika slags distanstjänster.

Det är svårt att bedöma coronapandemins inverkan på missbrukar- och mentalvårdstjänster på lång sikt. Till exempel beträffande kostnadseffekterna är det svårt att förutse serviceskulden som orsakats av att tjänsterna stängts och som inte syns genast. En permanent inverkan som coronapandemin har haft på ordnandet av missbrukar- och mentalvårdstjänster är att användningen av distansförbindelser och elektroniska tjänster har utvidgats.

De totala kostnaderna för missbrukar- och mentalvårdstjänster i Finlands sex största städer Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo och Uleåborg var 515,6 miljoner euro år 2020. Kostnaderna ökade med 4,5 procent jämfört med föregående år. På sextettstädernas nivå ökade kostnaderna med 4,2 procent inom både missbrukarvården och mentalvårdstjänsterna jämfört med år 2019.

Kostnaderna för de integrerade missbrukar- och mentalvårdstjänsterna ökade med 9,0 procent jämfört med år 2019. Mentalvårdstjänsternas andel av sextettstädernas totala kostnader var 69,7 procent. Missbrukarvårdens kostnader per invånare över 18 år var i genomsnitt 82 euro i sextettstäderna och mentalvårdstjänsternas kostnader var i genomsnitt 241 euro.

Öppenvårdtjänster främjas i sextettstäderna

Största delen av klienterna som använder sextettstädernas missbrukar- och mentalvårdstjänster tillhör öppenvårdtjänsterna och antalet klienter har ökat med 2,8 procent jämfört med år 2019. Den största enskilda andelen bildade klienterna inom mentalvårdstjänsternas öppenvårdtjänster, som uppgick till 42,3 procent av alla klienterna på sextettstädernas nivå. Antalet besök inom mentalvårdstjänsterna ökade på sextettstädernas nivå med 4,1 procent jämfört med år 2019. Den näst största andelen, 23,7 procent av alla klienter tillhörde de integrerade tjänsterna, som innefattar bland annat missbrukar- och mentalvårdstjänster inom hälsovård på basnivå.

Antalet klienter inom tyngre tjänster, såsom boendetjänster och anstaltsvård, är mindre. Antalet vårddygn inom missbrukar- och mentalvårdstjänsternas anstaltsvård ökade med 1,8 procent jämfört med år 2019. Dygnet runt-tjänsterna bildar dock den största andelen av kostnaderna för organisering av tjänsterna. De totala kostnaderna för missbrukar- och mentalvårdstjänsternas boendetjänster i sextettstäderna uppgick till 92,4 miljoner euro år 2020, vilket var 5,0 procent mer än de deflaterade kostnaderna året innan.

Resultaten framgår ur Sextettarbetsgruppens publikation som beskriver de sex största städernas användning av missbrukar- och mentalvårdstjänster och tjänsternas kostnader de senaste åren. Förutom de sex största städernas arbetsinsatser och kostnader, har man i rapporten även granskat städernas skillnader gällande behov av missbrukar- och mentalvårdstjänster. Utvärderingen av skillnader i tjänstebehov baseras på granskning av befolkningens utsatthet samt missbruks- och psykiska problem i sextettstäderna.

Läs mer:

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut ja kustannukset (på finska)

Kuusikko-työryhmä (Sextettarbetsgruppen)

Aktuellt om statistik och forskning i Helsingfors

Foto: Lauri Rotko, Helsingfors stads materialbank.