Siirry suoraan sisältöön

Den nya energieffektiva ishallen som öppnas i Britas den 18 september underlättar den utmanande issituationen i Helsingfors

En ny energieffektiv ishall öppnas i Britas den 18 september. Ishelgedomen i Britas har traditionellt varit flitigt använd med cirka 150 000 årliga användare. I och med den nya ishallen förväntas besökarantalet stiga till cirka 170 000 på årsnivå, vilket kommer att bidra till att underlätta den utmanande issituationen i Helsingfors. Byggkostnaderna för ishallen är cirka 17 miljoner euro. I byggnaden har man utnyttjat ny byggteknik som når en energieffektivitet på upp till 60 procent jämfört med den gamla hallen. Då hallen öppnar får stadsborna och issportsutövarna njuta av de förhållanden en modern ishall erbjuder.
Man tvingades stänga den gamla ishallen i Britas på grund av dåligt skick våren 2018 vilket hade en stor inverkan på den utmanande issituationen i Helsingfors. Den nya hallens tillstånds- och planeringsfas inleddes omedelbart efter att den gamla hallen rivits och byggandet av den nya hallen med två rinkar har framskridit nästan enligt tidtabellen.

I den nya ishallen har man utnyttjat en byggnadsteknik där man kan cirkulera koldioxiden i ishallens rör. Med hjälp av tekniken kan man nå hela 60 procents energieffektivitet jämfört med den gamla ishallen. Till hallens kylsystem har man dessutom kopplat en kondensvämepump som utnyttjar fastighetens spillvärme. Enligt dagens uppskattningar kommer byggnaden att fungera året runt med intern spillenergi med undantag av de riktigt kallaste perioderna. I och med de nya maskinerna förväntar man även att driftskostnaderna kommer att vara klart lägre än i den gamla hallen.

”Ishallen står klar och fyller ett stort behov. Bristen på två isar efter att den gamla hallen rivits har skapat utmaningar i den redan utmanande ishallssituationen och den nya hallen är en efterlängtad lättnad. Det är även fint att man i byggandet av hallen har kunnat utnyttja energieffektiva lösningar som även förbättrar isens kvalitet, något som Britas varit känt för”, gläder sig Helsingfors idrottsdirektör Tarja Loikkanen.

Ishallen har två isar och de viktigaste användargrupperna är konståknings- och ishockeyföreningar i Helsingfors. Även rinkbandy och ringette får sina tider på isen. Även HIFK:s damligalag flyttar från Malm till Britas. Dagtid erbjuds specialgrupper istider. Tre gånger i veckan ordnas skridskoåkningsturer för allmänheten. Hallens nyttjandegrad kommer totalt att vara 98 procent redan då dörrarna slås upp.

Teamledare Teijo Korva vid Britas idrottspark är mycket nöjd med entreprenadens resultat: ”Man har strävat efter att beakta användarnas önskemål redan vid planeringen, och det har gjort att lagen gett oss beröm då de kommit på besök. Vi har ett splitternytt gym, en spegelsal och omklädningsrummen är större än tidigare. Allt är nytt och fungerande, projektet höll budgeten och byggtidtabellen höll rätt väl. Ett stort tack till alla som deltagit i projektet! Hallen byggdes i gott samarbete och jag tror att vi har kunnat skapa mycket goda förhållanden för issporterna”, tackar Korva.

Utvecklingen av Britas fortsätter och målet är att i framtiden kunna erbjuda stadsborna en mer mångsidig idrottspark som erbjuder tjänster både för idrottare och vanliga motionärer. Redan idag sätter idrottsparken fart på cirka 1 150 000 besökare årligen. Intill simhallen har kommer det redan under våren att byggas en ny privat multihall som till sin del kompletterar områdets nuvarande tjänster.

Byggherre och fastighetsägare för Britas ishall är Helsingfors stad stadsmiljösektorn. Helhetsentreprenör var Aki Hyrkkönen Oy och Siren Arkkitehdit Oy ansvarade för arkitekturen.

Mer information

Britas idrottspark, teamledare, Teijo Korva, tfn. 09 31087915, teijo.korva@hel.fi

Foto: Maarit Hohteri