Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors stad inleder ett pilotprojekt med utdelning av gratis mensskydd

I höst inleder Helsingfors stad ett försök med utdelning av mensskydd i tre läroanstalter och en grundskola. Försöken varar i tre månader. Fostrans- och utbildningsnämnden fattade beslutet om att inleda försöket med utdelningen av gratis mensskydd inom den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet.

Försöket genomförs under september–november

Med försöket undersöks mensfattigdom som fenomen inom den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet. Elever och studerande i den skola och de läroanstalter som är med i försöket kan delta via anmälningslänken. De första mensskydden delas ut i september. Det har strävats efter att beakta ämnets känslighet i försöket, och det genomförs i intensivt samarbete med läroanstalterna med studerandenas behov och önskemål i åtanke. Den skola och de läroanstalter som deltar i försöket är grundskolan Hiidenkiven peruskoulu (åk 6–9), gymnasiet Sibelius-lukio, Tölö Gymnasium och yrkesskolan Stadin ammattiopistos enhet på Filpusvägen. Deltagaren får ett paket med mensskydd för en månad i taget. Deltagaren får välja mellan paket som innehåller tamponger eller bindor, paket med både tamponger och bindor eller en menskopp som används under hela försöket. I slutet av försöket genomförs en elektronisk enkät där erfarenheterna av försöket kartläggs.

Helsingfors vill kartlägga effekterna av mensfattigdom

Under försöksperioden utreds om mensskyddens kostnader kan påverka eller till och med förhindra deltagande i undervisningen. Beloppet som spenderas på mensskydd kan utgöra en betydande andel av en elevs eller studerandes månads- eller veckobudget. Sanitetsbindor och tamponger kostar användaren mellan ett par euro till upp till tio euro per månad. Fostrans- och utbildningssektorns chef för studentvård Riina Ståhlberg betonar vikten av försöket. – Vi har förstått att det kan vara en för stor investering för vissa studerande att skaffa sig mensskydd. Varje studerande ska kunna delta i kontaktundervisningen oavsett om hon har mens. Vi får värdefull information om ämnet under försöket, och samtidigt kan vi fortsätta den samhälleliga debatten om till exempel beskattningen av hälsoprodukter som är nödvändiga för kvinnor. Genom att sänka skatterna på mensskydd ökar vi jämställdheten.