Siirry suoraan sisältöön

Helsingfors vidtar proaktivt flera åtgärder med anledning av det utmanande personalläget inom småbarnspedagogiken

I början av år 2022 börjar cirka 1 200 nya barn inom småbarnspedagogiken i Helsingfors. Personalläget är utmanande och Helsingfors vidtar proaktivt ett flertal nya åtgärder för att trygga tillgången till personal. På Helsingfors stads daghem finns omkring 27 000 barn.

I Helsingfors förbättras personalläget genom att ytterligare öka antalet ersättare, utveckla belöningen av personalen, satsa på introduktionen i arbetet och mentorskap samt öka ledningsresurserna i stora enheter.

Med anledning av läget i början av nästa år är dessutom cirka 10 lekparker stängda under januari månad. De här lekparkernas personal flyttar över till daghem för viss tid. Barn som deltar i lekparkernas eftermiddagsverksamhet hänvisas till andra lekparker i området och klubbverksamheten håller delvis paus. ”Vi gör en helhetsmässig lägesbedömning och informerar om det här lokalt i lekparkerna. Lekparkerna är en viktig del av helsingforsarnas vardag och det småbarnspedagogiska arbetet. Vi arbetar hårt för att den här lösningen ska vara mycket kortvarig”, konstaterar Ulla Lehtonen, som är ställf. chef inom den finska småbarnspedagogiken.

Med anledning av det tuffa personalläget är en ny åtgärd vid Helsingfors stad att höja den premie som redan är i bruk och att i fortsättningen betala den till nya lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik och ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik. I början av anställningen betalas 1 000 euro och efter sex månader som fast anställd vid samma enhet får den anställda ytterligare 1 000 euro i premie.

”Genom att höja premien strävar vi efter att få mer personal till enheterna inom småbarnspedagogiken och därigenom förbättra personalläget inom småbarnspedagogiken. Premien betalas också till dem som tidigare har arbetat som visstidsanställda i nämnda uppgifter vid staden och som fastanställs år 2022 hos oss”, berättar Lehtonen.

”Inom den svenska servicehelheten omfattas också barnskötare inom småbarnspedagogik av policyn med premien. Vi gick in för det här med anledning av det ytterst utmanande rekryteringsläget”, säger Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten.

”Med de här olika lösningarna tryggar vi småbarnspedagogiken för de nya barnen vid årsskiftet. Vi har aktivt rekryterat ny personal, men den här hösten har läget varit exceptionellt utmanande. Rekryteringarna fortsätter och vi häver stängningen av lekparkerna omedelbart när det är möjligt”, konstaterar sektorchef Satu Järvenkallas.