Siirry suoraan sisältöön

Mot ett ätbart kvarter – I Helsingfors utvecklades affärsverksamhet kring urban livsmedelsproduktion

Intresset för matproduktion, ett hållbart livsmedelssystem och lösningar för cirkulär ekonomi för det har ökat under de senaste åren, och på grund av kriserna har även självförsörjning inom livsmedelsproduktionen väckt allt mer diskussion. En hållbar stadsregion och lösningar som förknippas med den intresserar både beslutsfattare och stadsbor i den egna vardagen. Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM genomförde tillsammans med stadsodlingsföretagare försök med urban livsmedelsproduktion i höghusmiljö tillsammans med invånare.

Helsingfors stad vill främja stadsodlingen och koldioxidsnål mat som har ökat i intresse. Det praktiska arbetet har gjorts i projektet 6Aika: CircularHoodFood som samordnats av HRT. I projektet har man med försök på gräsrotsnivån tagit itu med temana för urban livsmedelsproduktion, matens cirkulära ekonomi och en kolneutral stadsmiljö. Nästan 50 organisationer och aktörer från invånare och bostadsaktiebolag till företag har deltagit i försöken. För dem som har deltagit i försöken har näringskedjorna och livsmedelsproduktionen öppnats på ett nytt sätt och även uppskattningen av mat har ökat.

Flera fördelar med stadsodling

Målet med försöken med urban livsmedelsproduktion har varit att hitta bästa praxis och lärdomar för att främja stadsodlingen i höghusen och klimatsmart närmat i stadskvarteren.

I ett försök som ordnades i Helsingfors sommaren 2021 deltog ett höghuspilotobjekt på Drumsö. Försöken ordnades tillsammans med företagare, invånare och styrelser för bostadsaktiebolag och hyreshus som producerar lösningar för stadsodling. Genom försöken fick företagen möjligheter till nya marknadsöppningar och produktutveckling och man lärde mycket av dem både ur företagens och ur invånarnas perspektiv. Positiva effekter på stadsodlingen har varit bland annat grönare städer, ökning av de gemensamma lokalernas bruksvärde och invånarnas gemenskap.

”Vi ville med försöken uppmuntra huvudstadsregionens invånare till odling av närmat i stadsrummet.  En lokal livsmedelsproduktion i den egna boendemiljön kan därmed öka även uppskattningen av mat”, säger projektchef Roosa
Halonen
vid Helsingforsregionens miljötjänster HRM.

När man grundar gemensamma odlingar är det väsentligt med öppen kommunikation i rätt tid i bostadsaktiebolagen. ”Det är viktigt att det finns aktivitet i huset och att alla boende känner sig välkomna till odling”, betonar Halonen.

I projektet lyckades kommunikationen exceptionellt bra: förutom tillfällen och invånarevenemang använde man ett mångsidigt utbud av kanaler på sociala medier, där man under odlingsperioden nådde tiotusentals personer som är intresserade av ämnet. I slutet av projektet samlades lärdomarna i en praktisk guide och som en kurshelhet för bostadsaktiebolag och invånare som är intresserade av stadsodling. På kursen berättar man om olika lösningar för inomhus- och utomhusodling samt öppnas alternativ i anslutning till beslutsfattandet, anskaffningen, försäkringarna och boendekommunikationen. Varje hus får välja sitt sätt att genomföra stadsodling. Alla material är gratis.

En andra dukning för att minska matsvinnet

Till och med en tredjedel av all mat som produceras i världen blir matsvinn. HRT har med stöd av restaurangägare bedrivit en kampanj mot matsvinn i sitt projekt 6Aika: CircularHoodFood. Målet har varit att med tips från toppkockar inspirera hemköken att minimera matsvinnet i en kommunikationskampanj. Trendskaparen inom mat Jyrki Sukula formulerade restaurangerna Nokkas, Zillas och Savoys tips för minskat matsvinn till en lättillgänglig form tillsammans med andra toppkockar.

I kampanjen Toinen
kattaus
(Andra dukning) strävade man efter att påverka matsvinnet hemma med illustrerande informationsinslag och konkreta tips och recept.

Chef de cuisine Henrik Kovanen från Savoy betonar att man med restaurangens filosofi om matsvinn strävar efter att utnyttja alla växtdelar från morots- och rovblast till broccolistjälk. ”Vissna örter kan användas i örtolja och -ättika. Det är väsentligt att med en sensorik bedömning hantera matsvinnet”, säger Kovanen. 

Idétävling för sorteringslösningar

Nästan var och en av oss klagar över utrymmesbrist när man överväger fungerande lösningar för avfallssortering hemma. Även HRT:s undersökning antyder att det största hindret för sortering är bristen på utrymme. I idétävlingen Kierrätys lähtee käsistä (Återvinning går sig ur händerna) letade man efter nya återvinningslösningar till hemmen. I tävlingen ombads invånarna att komma på idéer och ge moderna urbana lösningar för att underlätta sorteringen hemma. Tack vare stor mediesynlighet skickades drygt 50 lösningsförslag in till tävlingen.

Lösningarna betonade bland annat estetik, funktionalitet och ansvar. I juryn deltog även den inhemska möbeltillverkaren Niimaar Oy som också förverkligade vinnarmöblernas prototyper.

”Som växande företag hade vi glädjen att vara med i detta försök. Idéen ledde snabbt till riktiga möbler och vi fick värdefull information om produkternas funktionalitet”, säger verkställande direktör Enni Karikoski vid Niimaar.

 

Återvinningskarusellen var en av de vinnande sorteringslösningarna. Bild:
Riikka Sutinen

HRT fortsätter att främja samarbetet mellan bostadsaktiebolag och företagare i det nya partnerskapsprojektet Circular Green Blocks. Där söker man innovativa servicelösningar i enlighet med cirkulär ekonomi för att förbättra gårdsområdena och för främjande av stadsodlingen i pilotobjekten i huvudstadsregionen.

”I projektet pågår en ansökning i vilken företagen kan delta antingen med nya lösningsidéer eller med idéer som ska vidareutvecklas i enlighet med cirkulär ekonomi”, tipsar Halonen.

Länkar och mer info:

Projektet 6Aika:CircularHoodFood
främjade uppkomsten av en koldioxidneutral stadsmiljö och ett hållbart
livsmedelssystem och minskningen av matens koldioxidavtryck samt påskyndade
uppkomsten av ny affärsverksamhet, samarbete och lösningar som förknippas med
ämnet.


Projektet genomfördes av samkommunen
Helsingforsregionens miljötjänster HRM (huvudsaklig genomförare), Helsingfors
universitet, yrkeshögskolan Metropolia och Vanda stad. Projektet var en del av
6Aika-strategin i Finlands sex största städer och fick finansiering från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Nyhets bild: Markku Laine