Siirry suoraan sisältöön

OmaStadi främjar Vardagsrum för ungdomar i Öster

Vardagsrum för alla ungdomar i Öster – lokaler för hobbyer, verksamhet, umgänge för unga – samlade det sjätte största antalet röster i Östra stordistriktet i OmaStadis omröstning. Ungdomslokalerna öppnas i lokaler av den nya Puotilan ala-aste, Puistopolun peruskoulu och Vartiokylän ala-aste under detta eller nästa år. 

Förslaget Vardagsrum för alla ungdomar i Öster om att utöka hobbylokalerna i Helsingfors östra områden var framgångsrikt i OmaStadis omröstning förra oktober. Ett omfattande nätverk av volontärer från sällskapen Puotila-seura och Vuosaari-seura och från det mångkulturella projektet Naapuriäiti bedrev en kampanj för förslaget. Båda stadsdelsföreningarna hade erfarenhet av den första rundan av OmaStadi, så deltagande budgetering som process var redan bekant. Det här gjorde det lättare att gå vidare med förslaget.

I fortsättningen ger vardagsrumsverksamheten de unga möjlighet att delta i fritidsaktiviteter som stöder deras hobbyer. Vardagsrummen kommer senare att vara öppna några kvällar i veckan också för hobbyverksamhet för vuxna i områdena.

Allt gick vidare tillsammans

I föregående runda av OmaStadi, 2019–2020, fick förslaget om utomhusidrottsutrustning mer stöd i Botby gård än förslaget om vardagsrum. Lokala invånarföreningar fortsatte att leta efter en lösning för att utöka invånarlokaler i området.

Stadens experter informerade invånarföreningarna om att uthyrning av skolornas lokaler skulle kunna utnyttjas med hjälp av OmaStadi. Puotila-Seura kartlade behoven av en separat ungdomslokal hos skolorna i området. Samtidigt undersöktes även möjligheten att hyra ut lokaler för skolornas externa användning. Puotilan ala-aste, Vartiokylän ala-aste och Puistonpolun peruskoulu visade intresse.

Tre vuxna människor på skolgården.

Samtidigt slogs samman fyra förslag som kompletterade varandra vid en regional verkstad OmaStadi Raksa: Vardagsrum i Öster.
– De stora hjulen började snurra, sammanfattade Mikko Sorsa, vice ordförande vid Puotila-Seura.

Erfarenheten av att kunna påverka gav krafter

Organisatoriska partnerskap är viktiga i OmaStadi för att säkerställa jämställdhet och att alla deltagare blir hörda. En av samarbetspartnerna är projektet Naapuriäiti. Deras syfte är att förhindra utslagning av kvinnor med invandrarbakgrund och uppmuntra dem att bli aktiva aktörer.

Naapuriäidit ordnade 23 verkstäder för Helsingforsbor med främmande språk som modersmål på tolv olika språk i idégivningsfasen av OmaStadi. Förutom verkstäderna och stödet för deltagandet producerade Naapuriäidit flerspråkigt kommunikationsmaterial för att nå Helsingforsborna.

En av verkstäderna ordnades på kursen i finska för invandrare vid Helsingfors arbetarinstitut, där de utmaningar som icke läskunniga invandrare har lyftes fram. Deltagarna behövde kamratstöd, möjlighet till hobbyer och verksamhet tillsammans. Ett förslag om hobbyverksamhet och kamratstöd för äldre och icke läskunniga invandrare uppstod. Detta förslag slogs samman senare med förslaget om Vardagsrum i Öster, liksom ett annat förslag om mötesplatser och förmånliga hobbymöjligheter för unga som också kom från Naapuriäidit. Under omröstningsfasen inrättade Naapuriäidit pop-up-omröstningsställen för OmaStadi i köp- och kulturcentrum, där Helsingforsborna uppmuntrades att delta i utvecklingen av staden.

Två kvinnor visar OmaStadis material.

Enligt Mounia Noski, som arbetar som volontär i Naapuriäidit, var den viktigaste saken i början att definiera vad som behövdes. Därefter utarbetades en genomförandeplan. Föreningens volontär, Hope Nwosu, påminner om hur viktigt det i allmänhet är att delta.
– Upplevelsen av att ens egna åsikter spelar någon roll är viktig, den ger krafter och ökar den samhälleliga aktiviteten, säger Nwosu.

OmaStadi är Helsingfors sätt att genomföra deltagande budgetering. Helsingfors använder 8,8 miljoner euro för att förverkliga stadsbornas idéer. Idéerna utvecklas tillsammans till förslag som stadsborna röstar om. Staden förverkligar de förslag som får det största antalet röster.

Läs mer:

Förslaget Vardagsrum för alla ungdomar i Öster

OmaStadis uppföljningssida för förslag som ska förverkligas

Hitta ditt sätt att delta och påverka utvecklingen av Helsingfors

Naapuriäidit

Puotila-Seura

Vuosaari-Seura

Ritning: Minna Alanko, Helsingfors stads materialbank.
Foto: Kimmo Brandt, Helsingfors stads materialbank.
Foto: Carolina Bonatto.