Siirry suoraan sisältöön

Personalrapporten 2020: Coronakrisen utmanade stadens personal och arbetet hela året

Staden omorganiserade sig när coronakrisen började och verksamheten styrdes fint i den oförutsedda situationen. Beslutsfattandet koncentrerades till en coronagrupp, och stadens högsta ledning fick en lägesbild som hela tiden uppdaterades. Kriskommunikationen, både den externa och interna, fick bra respons av personalen.

Som ett led i krishanteringen grundades en komptensbank via vilken stadens personalresurser smidigt kunde riktas dit där det behövdes medarbetare. Personalen kunde vid behov flyttas till nya uppgifter inom organisationen, ibland även mycket fort. Distansjobbet som en följd av coronan gjorde det lättare för många medarbetare att anpassa jobbet och privatlivet.

Staden behöver mångsidig personal

Förra året genomfördes ett test med anonym rekrytering, som gav goda resultat och man kommer att utöka dess användning. Syftet med den anonyma rekryteringen är att göra det lättare att komma på intervju, på så sätt att inget som är oväsentligt med tanke på själva arbetsuppgiften påverkar, exempelvis den sökandes namn, ålder, kön eller språk. Genom anonym rekrytering vill staden främja de sökandes likabehandling samt personalens mångfald.

Engångsbelöning lyfte upp framgångar

Med hjälp av engångsbelöningar stöttades utvecklingen av arbetskulturen och framgångar poängterades. Totalt betalades ca 13 miljoner euro i engångsbelöningar. Precis som tidigare år justerades lönens konkurrenskraft i den fleråriga planen för löneutveckling. I de specifika höjningarna poängterades kritiska yrkesgrupper såsom läkare och vårdare vid hälsostationerna, läkararbete vid sjukhusen, inom rehabiliteringen och i omsorgstjänsterna, olika uppgifter inom småbarnspedagogiken samt vissa uppgifter inom eftermiddagsverksamheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Alla löner höjdes även generellt i enlighet med de riksomfattande tjänste- och kollektivavtalen.

Mot stadens gemensamma ledarskapsmetod

Trots att förra året präglades av coronan främjade staden också strategiska projekt. Ett av dem var stadens gemensamma sätt att leda, som definierades tillsammans med stadskansliet, sektorerna och affärsverken och som införlivades i verksamhetssätten och utbildningarna. Ledarskapets fyra hörnstenar är visioner, entusiasm, stringens och förmåga att verkställa. Ledning baserad på hörnstenarna representeras i praktiken av coachande ledarskap, vilket genomfördes i samband med framgångs- och kvartssamtalen.

Personalrapport 2020

Stadens personalrapport 2020 ger en överblick av stadens anställda och de personalpolitiska åtgärderna i syfte att främja en god personalupplevelse och därmed genomförandet av stadsstrategin. Staden hade 39 152 anställda vid årsskiftet. Antalet anställda ökade med 1 693 från ett år tidigare.

Personalrapporten kommer att publiceras på svenska på denna webbplats senare under våren.

Artikelns bild: Jussi Hellsten