Siirry suoraan sisältöön

Stadsstyrelsen godkände jämställdhets- och likabehandlingsplaner

Stadsstyrelsen godkände jämställdhets- och likabehandlingsplanen för stadens personal samt tjänsternas jämställdhets- och likabehandlingsplan för 2022–2025.

I egenskap av myndighet och arbetsgivare är staden skyldig att systematiskt och målmedvetet främja likabehandling och jämställdhet mellan könen, såväl vad gäller utveckling av service och verksamhet samt bland personalen. I personalens jämställdhets- och likabehandlingsplan tar man upp frågor kring jämställdhet och likabehandling exempelvis vid rekryteringen och lönesättningen. Tjänsternas motsvarande plan gäller främjande av jämlikhet och likabehandling bland stadens invånare och övriga tjänstekonsumenter.

Stadsstyrelsens utlåtande i en miljöfråga om fjärrvärmeproduktion

Stadsstyrelsen gav ett utlåtande till Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM) om att Helen Ab ska utnyttja spillvärme från Sköldviks industriområde vid Helsingfors fjärrvärmeproduktion. Frågan gäller ett program för bedömning av miljökonsekvenser.

Helen Ab har som mål att vara klimatneutralt senast år 2030. Bolaget har undersökt en lösning för att producera fjärrvärme för huvudstadsregionen genom att dra nytta av den spillvärme som uppstår vid industrierna i Sköldvik. Att utnyttja spillvärmen från Sköldvik utgår från värmepumpar på området från vilka het fjärrvärme ska ledas till Nordsjö i Helsingfors via rör.

I stadsstyrelsens utlåtande konstateras att projektets planerade linjedragning mest går på sådana områden som Helsingfors äger som antingen är i användning eller där markanvändning planeras.
Enligt stadsstyrelsen bör projektet understödas och det är av betydelse vid bekämpningen av klimatförändringen.

Detaljplaneändring för Mellungsby vidare till fullmäktige

Stadsstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige att detaljplanen för Mellungsby ska godkännas. Planlösningen gör det möjligt att bygga betydligt mer ny bostadsvåningsyta i närheten av Mellungsbacka centrum bredvid metrostationen vid den planerade Jokerbanan.

Ärendet behandlas härnäst i stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här (på finska).